Ontwikkelen

van de
duurzame stad

Van Abbe Projectontwikkeling

Over Van Abbe Projectontwikkeling

Van Abbe Projectontwikkeling staat voor een kwaliteitsgerichte manier van ontwikkelen met oog voor de toekomst, de leefbaarheid van het gebouw en de omgeving. Het toevoegen van kwaliteit aan een gebied staat voorop, een pragmatische, realistische en weloverwogen aanpak is hiervoor het middel. Als Van Abbe Projectontwikkeling willen we, ook over 40 jaar, trots zijn op de plekken die we bouwen. Plekken die bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad en antwoord geven op actuele maatschappelijke thema’s maar tegelijkertijd tijdloos genoeg zijn om mee te groeien de toekomst in. Wij geloven hierbij in een betrokken houding waarbij we open staan voor dialoog, contextspecifieke kansen benutten en inzichten meenemen vanuit de praktijk waarmee we onze kennis en visie verder slijpen en doorontwikkelen.

Op deze manier onderscheid Van Abbe Projectontwikkeling zich met een integrale werkwijze waarbij we het gesprek met de omgeving zorgvuldig voeren door stakeholders en omwonenden al in vroeg stadium te betrekken. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om input te geven op het plan, wanneer dit in het proces ook daadwerkelijk zinvol is. Zodoende doen we grondig onderzoek naar de behoefte van de gebruiker en de aanwezige behoeften in het gebied of wijk. In combinatie met maatschappelijke ontwikkeling en de lokale kennis van de stad. Een investering die zich loont door het resultaat van hoogwaardige en doordachte kwaliteit en een goede relatie met betrokken partijen. Zo bewaken we de kwaliteit van ons project en borgen we het vertrouwen in een goede naam die garant staat voor meervoudige waarde.

Deze visie en manier van werken past goed bij de context van binnenstedelijke vraagstukken en ontwikkelingen waarin Van Abbe Projectontwikkeling zich specialiseert. Hierbij dient met een complexiteit van factoren rekening gehouden te worden voor goede inpassing en afstemming waarmee de ontwikkeling wordt ingebed in de omgeving, of het nu gaat om een opgave voor inbreiding of herontwikkeling.

PROJECTONTWIKKELING

WAARDECREATIE

DUURZAAMHEID

TOEKOMSTVISIE

Over Reinier van Abbe

null

Reinier van Abbe

Projectontwikkelaar

Reinier van Abbe is een Eindhovense vastgoedondernemer actief op het gebied van projectontwikkeling en renovatie, die werkt vanuit respect voor omgeving, gebouw en eindgebruiker. De afgelopen 10 jaar heeft hij met zijn bouwonderneming vele projecten gerealiseerd.

Als nieuwe, empathische ontwikkelaar doet Reinier van Abbe samen met ervaringsdeskundigen uit het bestaande werkveld een poging om het organische proces te professionaliseren. Zij nemen daarbij niet volledig afscheid van planmatig ontwikkelen, maar leren van de vele inzichten die de crisis heeft opgeleverd. De ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden is bij uitstek een complex proces. Belangenbehartiging van diverse stakeholders, het delen van risico’s, de balans tussen menselijk kapitaal en traditioneel kapitaal, e.d.; het is vooral een organisatie-opgave. Het is voor ieder gebied steeds weer opnieuw zoeken naar een nieuwe samenwerkingsvorm, met nieuwe verhoudingen tussen publiek en privaat.

Empathie speelt hierbij een belangrijke rol. Het complex proces van mensen onderling duurzaam verbinden met een bewust vermogen zich in anderen in te leven vormt de basis voor de inclusieve stadsontwikkeling die Reinier voor ogen heeft.

CONTACT

Van Abbe Projectontwikkeling B.V.

KVK-nummer: 70746109

KVK-nummer: 70760241

KVK-nummer: 81223668

Marker (lat: 51.4341931, lng: 5.4836299)