VDMA in Eindhoven

Tender

TENDER WONINGEN

Het Van Der Meulen Ansems terrein – aan de Vestdijk 25/27 in Eindhoven – is een ruwe diamant in hartje binnenstad. PM+ Van Abbe is één van de door de gemeente Eindhoven geselecteerde marktpartijen die een plan voor deze herontwikkeling heeft ingediend. Samen met Heijmans en Studio Isis Boot hebben we het plan Factor-Y uitgewerkt.

Factor-Y is een gebied dat de historie van Eindhoven eert, en tegelijkertijd een kata­lysator is voor toekomstige ontwikkelingen. Technologie en innovatie zijn er zichtbaar in iedere ontwerpkeuze. Techniek, design en kennis (TDK) komen samen in een interactief forum en krijgen een tastbaar podium in de vorm van praktische toepassingen. Waardoor de regio in de hele wereld bekendstaat, komt concreet dichter bij de stad, haar inwoners en gebruikers te staan. Een uniek innovatiemilieu, waarbinnen de menselijke maat vooropstaat.

Met Factor-Y groeit een nieuw gebied dat de stad zowel progressief verstedelijkt als duur­zaam vergroent. Uitgesproken en iconisch van karakter, maar primair verbindend van aard. Ontmoetingen worden gefaciliteerd en gesti­muleerd, omliggende gebieden verrijkt en aan elkaar gekoppeld. Dat leidt tot een district van internationale allure met de kwaliteiten van een stadspark. Waar gevarieerde bebouwing de hoogte in gaat om ruimte te winnen voor groen. Zodat een gemêleerde groep mensen prettig kan leven en alle lagen van de bevol­king er graag komen, verblijven en terugkeren.

KENMERKEN:
  • Oppervlakte: circa 37.000 m²
  • Vorige bestemming: lucifersfabriek
  • Projectstatus: tender, als 2ᵉ positie geëindigd
  • Ontwikkelaar: PM+ Van Abbe
  • Samenwerkingspartners: Studio Isis Boot en Heijmans
  • Klik hier om de locatie in Google Maps te bekijken