E.den in Eindhoven

Tender

TENDER APPARTEMENTEN

E.den gaat verder dan het ontwikkelen van een gebouw. Met de realisatie van E.den wordt een leefomgeving gecreëerd: een duurzaam, toekomstbestendig ecosysteem dat gebouwen en openbare ruimte omvat maar ook een programma van kennisontwikkeling en -uitwisseling, een diverse sociale gemeenschap en een lokaal netwerk van diensten. Onze pijlers zijn dan ook duurzame innovatie en verbonden lokale economische cirkels in een inclusieve multi-generationele gemeenschap. Deze vertalen zich in de drie fundamenten van het E.den concept: het E.den Duurzaamheidslab, het E.den ECO-systeem en de E.den Buurtsch.APP.

E.den is een proeftuin voor innovatie. Techniek, Design, Kennis én de inclusieve gemeenschap komen hier bij elkaar in een levend lab, niet van de stad ‘losgezongen’ op een campus, maar in de samenleving en het bruisende hart van Eindhoven. Experimenteren met duurzaamheid is hier een deel van het dagelijks leven, zoals TDK onderdeel is van het Eindhovens DNA.

In E.den gaat groen wonen, samenleven en ontwikkelen hand in hand met een stadse leefstijl in een diverse omgeving, waar verschillende generaties ieder hun eigen plek in ruimte en gemeenschap kunnen vinden. De gebouwen, verschillend van opzet, zijn verbonden door een groene route over de daken en binnen- door de gangen van het te renoveren politiegebouw. Iedere daktuin heeft een eigen functie in het geheel: van een kennislab in de dakkas, tot stilte- en uit- kijktuin op het Poortgebouw en moestuinen op het Crescent waar bewoners én scholieren met groene vingers hun ei kwijt kunnen. In de route vormen de overgangen tussen de gebouwen knooppunten van ontmoeting en uitwisseling, in zowel architectuur als programma.

E.den biedt ruimte aan een gevarieerde doelgroep van bewoners. Starters en nieuwkomers in Eind- hoven vinden hier hun eerste (flex)woning in het Poortgebouw; ondernemende en creatieve young professionals wonen en werken in de atelierwoningen in het voormalig Politiegebouw met hoofdentree aan de Grote Berg; jonge gezinnen huisvesten zich in het centrum van de stad in het Crescent: een meng- vorm van hoogstedelijkheid én groen, de school pal voor de deur; en, voor wie langer gespaard heeft en van een comfortabele oude dag wil genieten, zijn er ruim opgezette, groene Terraswoningen met uitzicht over de groene long richting Gennep. De gemeenschap vertegenwoordigt zo een complete levensloop waarin ieder zijn plek heeft en een eigen rol vervult.

KENMERKEN:
  • Programma: circa 120 appartementen
  • Oppervlakte: circa 7.000 m²
  • Locatie: Deken van Somerenstraat, Eindhoven
  • Vorige bestemming: politiebureau en brandweerkazerne
  • Projectstatus: tender, als 4ᵉ positie geëindigd
  • Ontwikkelaar: Van Abbe Projectontwikkeling B.V.
  • Samenwerkingspartners: Studio Isis Boot en Hurks Bouw
  • Klik hier om de locatie in Google Maps te bekijken